A.E.H. / Het Certificaat is de specialist in  het  afnemen van VCA-examens. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Indien u een bedrijf heeft in deze branche of werkzaam bent in de bouwsector, is het van belang dat u in het bezit bent van een VCA-diploma. U kunt dan aantonen dat u op hoogte bent van de verschillende veiligheidsaspecten.


Volop mogelijkheden op het gebied van VCA-examens
Er bestaan verschillende types VCA-examens. Denk hierbij aan:
 

·          B-VCA

·         VOL-VCA (Leidinggevend)

·         VIL-VCU    (Uitzendbranche)
 

Anderstalige VCA examens zijn ook mogelijk. Hiervoor verwijzen wij naar het kopje "VCA" op de home pagina . Alle VCA examens  worden afgenomen via een beeldscherm.


 

Om u goed voor te bereiden op het VCA-examen kunt u bij ons een cursusboek  of een e-learningpakket bestellen. Deze boeken zijn in combinatie met een examen te bestellen. Wij garanderen dat de cursusstof altijd up to date is. Zo bent u ervan verzekerd dat u volgens de laatste normering het VCA-examen aflegt. In de boeken vindt u ook proef VCA-examens zodat u ook VCA-examen zelfstudie kunt volgen. U kunt ook via deze link een proefexamen maken. Bovendien kan de A.E.H. ? Het Certificaat een examen organiseren op een door u aangewezen locatie. De locatie dient wel aan een aantal geldende eisen te voldoen.

Contact
Wilt u meer weten over een specifiek VCA-examen of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact met ons op.

.AVG

Informatie over gebruik van uw persoonsgegevens - Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het kader van de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waar iedere organisatie in Europa vanaf 25 mei 2018 aan moet voldoen, informeren wij u hierbij over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken.

We vinden het beschermen van uw persoonsgegevens namelijk belangrijk en willen oneigenlijk gebruik hiervan tegengaan.

 

Als examenbureau verwerkt AEH / Het Certificaat persoonsgegevens. Het verwerken van deze persoonsgegevens is gerechtvaardigd en noodzakelijk voor de uitvoering of voor het aangaan van de met u afgesloten overeenkomst.

 

Wij maken gebruik van verstrekte persoonsgegevens van kandidaten voor:

VCA examens: o.a. naam, geboortedatum, geboorteplaats en uw handtekening (en indien van toepassing - uw adresgegevens ). Deze gegevens zijn noodzakelijk en worden gebruikt voor het aan- en afmelden van examens in het registratiesysteem van VCA Infra – geslaagd dan ook opname in het Centraal Diplomaregister - en voor het maken van o.a. diploma’s en passen.

 

Verzoek tot verstrekken van een kopie ID-bwijs

Wij verzoeken u om een kopie van uw ID-bewijs aan ons te verstrekken.

Een kopie legitimatiebewijs wordt door ons gebruikt voor het controleren van uw persoonsgegevens en er voor te zorgen dat uw gegevens correct op uw diploma en in het CDR komen.

Het doel is er zorg voor te dragen dat uw certificaat, pasje of bevoegdheidsbewijs de juiste gegevens bevat waarbij het van belang is dat deze gegevens ook op een goed wijze in registratiesystemen

worden ingevoerd.

Op het kopie ID-bewijs mag u o.a. het Burgerservicenummer (BSN), ook in de cijferreeks onderaan, onleesbaar maken en schrijven dat deze kopie met datum wordt afgegeven voor een examen.

U blijft overigens ten alle tijden verantwoordelijk voor het aanleveren van de gevraagde persoonsgegevens en het controleren van uw gegevens op juistheid.

 

Bewaartermijn/ vernietiging

Indien u ons een kopie ID-bewijs heeft verstrekt wordt dit direct na verwerking van het examen vernietigd.

De overige formulieren die bij het afgenomen examen horen worden na 1 jaar  vernietigd.

Het overzicht van de uitgifte van diploma’s wordt na 10 jaar vernietigd.

 

De Directie van AEH/ Het Certificaat is zich met haar examenadministratie bewust van het feit dat gegevens goed beveiligd moeten zijn en vertrouwelijk moeten blijven.

 

Indienen van een klacht

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de geldende wet- en regelgeving dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder van de AVG

Webbol Internet Marketing Vlaardingen